Beroepsziekten in cijfers 2024

2023 werd gekenmerkt door een komen en gaan van allerlei infectieziekten. De pandemie is op zijn retour, maar het coronavirus circuleert nog steeds in Nederland, met een piek in december 2023. Omdat er niet meer wordt getest zijn we het zicht op het virus wat kwijtgeraakt, wat we terugzien in het verminderde aantal,COVID-19 beroepsziektemeldingen. Andere infectieziekten, zoals griep, kinkhoest, RSV en scabiës zijn daarentegen weer terug van weggeweest. Langzamerhand worden ook de omvang van de lange termijneffecten na een doorgemaakte infectieziekte duidelijk. De inschatting is dat een kleine honderdduizend mensen klachten hebben van het post-covid syndroom. Hierbij niet opgeteld de mensen die klachten hebben van het Q-koorts vermoeidheidssyndroom en het postlymesyndroom. Op dit moment is er nog geen zicht op een duidelijk behandelingsperspectief. Al deze postinfectieuze ziektebeelden veroorzaken een aanslag op het werkvermogen van Nederland.

Beroepsziekten in cijfers 2024 is opgesteld door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) / Public and Occupational Health, Amsterdam UMC. Het doel is een overzicht te geven van het vóórkomen van beroepsziekten in Nederland in 2023 en de verdeling hiervan binnen sectoren en beroepen.