Kerncijfers beroepsziekten 2023

Kerncijfers-beroepsziekten-2023.pdf

In 2022 zijn er 635 beroepsziekten door biologische agentia gemeld, waarvan 308 COVID-19 en 313 post-COVID-19 meldingen. In 2022 is er één kennisnieuwsbrief aangaande COVID-19 en arbeidsgerelateerde zorg verschenen. Volgens de literatuur houdt 9-58% van de mensen met een doorgemaakte COVID-19 infectie langer dan drie maanden klachten. Dit heeft consequenties voor het werkvermogen. Uit een vergelijking van werkgebonden meldingsplichtige infectieziekte door de GGD met de NCvB-beroepsziektecijfers blijkt dat er sprake is van een substantiële onderrapportage. Extra aandacht voor het melden van beroepsziekten onder bedrijfsartsen en ongevallenregistratie is dan ook dringend gewenst.

Dit blijkt uit "Kerncijfers beroepsziekten 2023" van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Beroepsziekten door biologische agentia.

Kerncijfers beroepsziekten 2023 is opgesteld door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) / Public and Occupational Health, Amsterdam UMC. Het doel is een overzicht te geven van het vóórkomen van beroepsziekten in Nederland in 2022 en de verdeling hiervan binnen sectoren en beroepen.